NAŠE SLUŽBY

V mediální agentuře Carat navrhujeme a realizujeme inovativní kampaně, které působí napříč všemi komunikačními platformami a přináší měřitelné obchodní výsledky.

Při plánování a realizaci komunikačních kampaní využíváme jedinečného operačního modelu naší holdingové společnosti Dentsu Aegis Network. Tento operační model funguje na globální stejně jako na lokální úrovni. Spojuje jednotlivé agentury holdingu, specializované na různé oblasti marketingu a komunikace, a motivuje je společným P&L ke spolupráci ve prospěch každého z našich klientů.

Díky tomuto unikátnímu přístupu pokrývá nabídka služeb agentury Carat prakticky všechny oblasti marketingu a komunikace značky.

q

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH KAMPANÍ

THE PATH (Cesta) je unikátním východiskem agentury Carat pro vývoj a plánování moderních komunikačních strategií napříč placenými, vlastněnými i získanými médii. THE PATH je zároveň platformou i procesem. Byla navržena, aby pomáhala vytvářet precizní a efektivní řešení pro komunikaci značek se spotřebiteli. Bez ohledu na velikost marketingového rozpočtu nám THE PATH pomáhá navrhovat ty nejlepší komunikační kampaně, 100% zacílené na marketingové a obchodní cíle našich klientů.

I

POROZUMĚNÍ MOTIVACI A OČEKÁVÁNÍ SPOTŘEBITELE (CONSUMER INSIGHT)

Pochopení spotřebitele a porozumění jeho motivaci a očekávání jsou klíčem k úspěšné a efektivní komunikaci. Abychom našim klientům dokázali zprostředkovat reálný obraz jejich zákazníků, každoročně realizujeme unikátní výzkum M1 Panel, který propojuje spotřebitele a insighty na bázi kategorie s marketingovými daty a mediálními touchpointy. Výzkum M1 Panel je společně s dalšími datovými podklady neocenitelným zdrojem pro strategický nástroj M1 Planner. S jeho pomocí dokáže expertní tým agentury Carat precizně optimalizovat mediální investice napříč všemi komunikačními kanály tak, aby výsledná kampaň přesně splnila požadované marketingové a obchodní cíle klienta.

e

NÁKUP REKLAMNÍHO PROSTORU V MÉDIÍCH

Úspěšná a efektivní realizace reklamní kampaně se bez podpory silného a zkušeného vyjednávacího týmu nemůže obejít. Obchodní tým Amplifi sdružuje na globální, regionální i lokální úrovni špičkové experty, kteří pro naše klienty zajišťují operace ve třech klíčových oblastech komerční komunikace: Globální mediální partnerství s nadnárodními komunikačními společnostmi jako je Google, Facebook nebo Amazon, Programatický nákup a Správa a optimalizace mediálních investic.

b

SPECIÁLNÍ OPERACE

Ve spolupráci se specializovanými týmy Amplifi, Bistro Social a Isobar realizujeme různé netradiční projekty, podporující mediální komunikaci našich klientů. Soustředíme se na budování zákaznického zážitku napříč mediálními kanály, včetně implementace nestandardních formátů jako jsou sponzoring, produkce filmů a seriálů, influencer marketing, sportovní marketing nebo partnerství s různými kulturními akcemi.

D

DIGITÁLNÍ MARKETING

Síla mediální agentury Carat spočívá ve funkčním spojení plánování a nákupu tradičních médií a progresivního přístupu k digitálnímu marketingu. Toho jsme dosáhli těsným propojením s naší sesterskou agenturou Adexpres. Adexpres je strategická digitální mediální agentura, která díky inovativnímu přístupu a moderním technologiím vytváří marketingové strategie a dodává úspěšná řešení pro digitální budoucnost našich klientů. Vizí Adexpresu je objevovat nové cesty pro efektivní komunikaci značek se zákazníky prostřednictvím digitálních médií a provádět klienty a jejich obchodní modely digitální transformací.

S

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Sociální média hrají klíčovou roli v komunikaci značek se spotřebiteli. Agentura Bistro Social, která se na komunikaci v sociálních médiích specializuje, nám pomáhá, aby naše nabídka servisu v této oblasti byla vždy na té nejvyšší možné úrovni. Bistro věří v sílu datové analytiky, hluboké pochopení zákazníků a precizní cílení kampaní. Kromě tvorby obsahu komunikace značkám nabízí správu výkonnostních kampaní, online PR nebo budování komunit na sociálních sítích.

d

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT

Základním stavebním kamenem moderní komunikace jsou informace. Jejich sběr, propojování, vyhodnocování a především úspěšná a efektivní aplikace v reklamních kampaních, které pro naše klienty realizujeme. Špičkovou úroveň expertízy v získávání, zpracování a aplikaci dat garantuje našim klientům specializovaný tým Dentsu Data Audience. DDA zastřešuje datové systémy a zdroje, které agentury sítě Dentsu Aegis Network využívají pro plánování kampaní svých klientů. Vizí DDA jako interní značky Dentsu Aegis Network je konsolidovat data, umožnit jejich smysluplné využití napříč agenturami a vytvořit efektivní pracovní nástroj pro tuto klíčovou marketingovou komoditu budoucnosti.

o

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ

Součástí skupiny Dentsu v České republice je i kreativní agentura Isobar, která se specializuje na tvorbu komunikačních strategií. Jádrem digitální agentura se postupem času rozkročila i na pole full service agentury nabízející 360° řešení, mobilní marketing, strategie pro sociální sítě a foto/video produkci. Síla globální značky Isobar je ale i v řešeních, přesahujících klasické reklamní formáty. Nebojí se experimentovat s médii nebo vytvářet média vlastní. Díky svému přístupu vytváří originální platformy, které sbírají ohlasy u cílových skupin i v kreativních soutěžích.

M

LOKALIZACE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Poptávka po transcreation službách je v současnosti stále na vzestupu. Roste přirozený tlak na komunikaci v globálním měřítku, současně ale také na maximalizaci úspor takto vynaložených prostředků. Ve spolupráci s agenturou SPECTRA nabízíme klientům lokalizace marketingových kampaní napříč různými trhy a mediálními kanály z jednoho místa. Zajišťujeme kontrolu nad lokálními kampaněmi a pomáháme zachovat konzistenci komunikace.

C

VÝVOJ MOBILNÍCH A WEBOVÝCH APLIKACÍ

Společně s Development týmem agentury Isobar vyvíjíme pro klienty mobilní a webové aplikace s důrazem na špičkové UX, design a využití umělé inteligence. Chatboti a další technologie z produkce Isobaru dnes fungují v několika zemích Evropy a sklízí úspěchy nejen u odborné veřejnosti.

Více o mediální agentuře Carat